Pacjent w celu rejestracji w naszej przychodni może zgłosić się osobiście, telefonicznie (13 43 041 95 lub 512 039 961) lub za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach od 07:30 do 18:00.

Wizyty lekarskie po uzgodnieniu z lekarzem.

 

Poza godzinami pracy przychodni, w dni wolne od pracy, święta opiekę lekarsko-pielęgniarską sprawuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

NZOZ VIVA Dukla, ul. Słowacka 11, tel. 13 43 317 02 lub 607 533 333

  - Ambulatorium
  - Gabinet zabiegowy
  - Opieka lekarska wyjazdowa
  - Opieka pielęgniarska wyjazdowa

Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Krosno ul. Korczyńska 57, tel. 13 43 785 64

  - Ambulatorium
  - Gabinet zabiegowy

 

W stanach nagłych: wypadek, uraz, poród, nagłe zachorowanie lub pogorszenie stany zdrowia powodujące zagrożenie życia należy dzwonić pod numer telefonu 999 lub 112 .